cat | cast

Tràmit Assessors és una empresa especialitzada en les àrees de negoci assenyalades: assessoria laboral, assessoria fiscal, assessoria comptable i assessoria jurídica-mercantil. Totes aquestes àrees d’activitat estan relacionades entre sí, per tal de poder donar al client un servei integral. A més de les àrees de servei especificades, li oferim tots aquells serveis que la seva empresa pugui precisar en el desenvolupament de la seva activitat. Per això, ja sigui de forma directa o indirecta, per mitjà de col·laboradors, posem al seu abast un conjunt d’altres serveis per facilitar la seva gestió.

Serveis de gestió administrativa

 • Legalització de noves empreses
 • Gestions davant l’administració pública en general i en particular davant els següents organismes:
  • – Registre Mercantil
  • – Registre de la Propietat
  • – Generalitat de Catalunya
  • – Ajuntaments
 • Estrangeria; permisos de treball i residència, autoritzacions inicials, renovacions, etc.

Altres serveis

 • Trànsit; Tramitació de tot tipus de documentació de vehicles, canvis de nom, matriculacions, baixes, etc.
 • Sol·licitud de certificats; naixement, defunció, últimes voluntats, etc.
 • Auditories
 • Corredoria d’assegurances
 • Patents i Marques
 • Projectes per a obertura d’activitats
 • Servei de Prevenció de Riscos Laborals
 • Adequació a la Llei de Protecció de Dades
 • Formació Contínua

Tècnic Tributari   Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona

Nota legal | Disseny web Avellana Digital