cat | cast

Assessorament i gestió comptable des del punt de vista mercantil i fiscal, així com la comptabilització d’operacions d’acord amb la normativa vigent, a empreses i particulars en estimació directa. Li ajudem a aconseguir que la comptabilitat de la seva empresa sigui l’instrument de control, seguretat i gestió que vostè necessita.

Principals tràmits i gestions

 • Elaboració dels llibres comptables oficials:
  • – Llibre diari
  • – Llibre major
  • – Llibre de béns d’inversió
  • – Llibre registre d’ingressos i despeses
  • – Balanç de situació
  • – Balanç de pèrdues i guanys
  • – Balanç de sumes i saldos
 • Legalització dels llibres comptables al Registre Mercantil
 • Estudi inicial de la situació comptable i planificació de les actuacions
 • Comptabilització de la documentació de l’empresa en les nostres dependències, o en l’oficina del client, amb els seus mitjans informàtics i el nostre personal especialitzat
 • Assessorament telefònic comptable i administratiu
 • Verificació i revisió de comptabilitats en l’oficina del client
 • Confecció i presentació dels comptes anuals al Registre Mercantil
 • Actualització de comptabilitats endarrerides
 • Servei de recollida i lliurament de documentació

Tècnic Tributari   Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona

Nota legal | Disseny web Avellana Digital