cat | cast

Assessorament i gestió fiscal d’empreses, professionals i particulars, amb la finalitat de l’aplicació correcta dels diferents tributs en el marc de la legislació fiscal vigent. Dediquem recursos materials d’última tecnologia i en constant actualització, per tal de garantir-li un resultat satisfactori en la nostra gestió.

Principals tràmits i gestions

 • Confecció, preparació i presentació de declaracions tributàries:
  • – Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
  • – Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
  • – Pagaments Fraccionats: Estimació Directa i Objectiva (mòduls)
  • – Impost de Societats
  • – Declaracions informatives
  • – Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats
  • – Impost sobre Successions i Donacions
  • – Tramitació d’expedients d’ajornament d’impostos
 • Estudi inicial de la situació fiscal i planificació de les actuacions
 • Assistència i representació davant els òrgans de la Inspecció de Tributs
 • Recursos i reclamacions

Tècnic Tributari   Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona

Nota legal | Disseny web Avellana Digital