cat | cast

Assessorament i gestió laboral per a empreses, autònoms i particulars, en tot el relacionat amb el Dret del Treball i la Seguretat Social. Li proposem els sistemes més ràpids de comunicació, utilitzant de forma prioritària les transmissions telemàtiques.

Principals tràmits i gestions

 • Estudi inicial de la situació laboral i planificació de les actuacions
 • Nòmines i liquidacions
 • Assegurances socials
 • Altes i baixes d’empreses i treballadors
 • Contractes de treball, pròrrogues i annexes de contractes
 • Ajornament de pagaments de quotes de la Seguretat Social
 • Tramitació d’altes i baixes per incapacitat, accident, malaltia...
 • Gestió i tramitació de prestacions i pensions, contributives i no contributives; jubilació, invalidesa, viduïtat, orfandat...
 • Expedients de regulació d’ocupació, i tramitacions al FOGASA
 • Assessorament i assistència a inspeccions de treball, conciliacions individuals i col·lectives davant el Departament de treball, i Jutjats del Social
 • Recursos i reclamacions

Tècnic Tributari   Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona

Nota legal | Disseny web Avellana Digital